dilluns, 31 de juliol del 2017

GRAFITS NOUS Nº47
NEW GRAFFITIS #47


lob@tinet.cat

FB: lluis.olive

LA CASTILLO
MANU MANU


SM 172

LAMB

DALA

LA CASTILLO
SR BOLETS

CHES ONE


SIMÓN VÁZQUEZ
SEBASTIEN WAKNINE


ZEMS & AUDIFAX

LAMB

SR BOLETS & ...

BEMIEBEMIE


KAMIL ESCRUELANIÑA

DALAARUBUBU

AUDIFAX
PAULA JANSEN

MAGDA CWIK & SEBASTIEN WAKNINEdivendres, 21 de juliol del 2017

NOUS GRAFITS Nº46
NEW GRAFFITIS #46


lob@tinet.cat

FB: lluis.olive

DAVID GOMEZ & RULO & PHEN
OSNAM

MANU MANU

DEGONMAGDA CWIKMAGDA CWIKMAGDA CWIK
DHEM & KONAIR & ...
DALA


RULO
DAVID GOMEZ
PHEN

DEGONCHES ONE

CHES ONE


ONIMO & SIMON VAZQUEZDEGONF A U

EL RUGHY & SECLE