dimarts, 22 d’agost del 2017GRAFITS NOUS Nº51
NEW GRAFFITIS #51


lob@tinet.cat

FB: lluis.olive

BUBLE GUM & CONSEKAMIL ESCRUELA


MANU MANUMATEO


RENOP

KAN

ACIDER

SR BOLETS & SIMON VÀZQUEZ & SR BOLETS

SIMON VÀZQUEZ

BUBLE GUM


CONSE


CONSE


JUNE

 KAPAT

 MARIJE ZWIENENBERG

FERNANDO DE LEON GERSON RUIZ

CHES ONE

 PITIDIT
ONCE SAN & TRIUM


CHES ONE

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada